Bessemerskolan - ett vidare val!

Brand - Regler då brandlarm hörs

  • När brandlarmet hörs skall ALLA omedelbart bege sig ut till våra uppsamlingsplatserna, se Brandinformationsfolder. Pdf, 793.6 kB, öppnas i nytt fönster.
    Det finns även anslag i lokalerna och utrymningsplaner uppsatta.

  • Undervisande lärare ansluter till sin klass vid uppsamlingsplatsen och kontrollerar att alla har kommit ut.

  • Ingen går tillbaka in i lokalerna förrän vaktmästaren eller annan ansvarig (med utrymningsväst/gul) meddelar att faran är över.

  • Skolledningen beslutar om eleverna ska gå hem eller återgå till lektionerna, samt träffas för vidare planering så snart den akuta situationen är under kontroll.