Bessemerskolan - ett vidare val!

Verksamhetsförlagda utbildning - VFU

Som lärarstudent så är du varmt välkommen att genomföra dina VFU-perioder hos oss på Bessemerskolan. På vår skola ser vi dig som ett viktigt tillskott till vår verksamhet och tror på ett ömsesidigt lärande då vi alla går stärkta genom ett bra samarbete. Vi har idag flera tidigare lärarkandidater som nu är anställda som kollegor hos oss och det färgar också vår syn på VFU idag – vi fostrar möjliga blivande kollegor

 • Du alltid skall ha en handledare som är engagerad och motiverad.

 • Du skall ha en handledare som både stöttar och utmanar dig i din utveckling, och som både lyssnar såväl som ger råd.

 • Du i verksamheten skall få möjlighet att pröva och öva praktiskt lärararbete och växa mot målen utifrån dina egna förutsättningar.

 • Du alltid skall känna dig välkomnad av all personal du möter.

 • Du skall få möta personal utöver lärare som också utgör en viktig del av elevernas skolgång. ex skolledare, kurator, jämställdhet­s-samordnare­ och att dessa skall ha en plan för mötet med dig.
 • Du bidrar med dina tankar och kunskaper så att vi kan lära av dig.

 • När du lämnar oss så skall du känna dig säkrare och starkare i din yrkesroll än innan.

 • Att delta i den Likabehandlingsutbildning som alla elever vid Bessemerskolan får genomföra.

 • Till pedagogisk lunch på skolan. Du äter då gratis men har ett vuxenansvar i matsalen.

 • Att vid behov låna en bärbar dator under din VFU-period.

 • Att ha tillgång till en särskild arbetsplats bokad endast för er lärarstudenter.
 • Om du har frågor kring vår skola och VFU-möjligheter hos oss så kan du alltid höra av dig till Bessemers VFU-samordnare Anna Wikman
 • Funderingar på var du skall genomföra din Verksamhets-förlagda utbildning - VFU? Hör av dig till oss bara.